court

ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт, изготвена от Бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет

courtСКЪПИ КОЛЕГИ,

на нашия сайт публикуваме ИКОНОМИЧЕСКА ОБОСНОВКА във връзка с подготовка на Постановление на МС за корекция в бюджета на съдебната власт, изготвена от Бюджетната комисия на Висшия съдебен съвет.

Този документ е поместен на сайта на ВСС, но на практика трудно може да бъде намерен, а е необходимо всички ние, като част от съдебната система, да се запознаем с него.

Нека подкрепим усилията на Висшия съдебен съвет, насочени към увеличаване на заплащането в Съдебната система и защита на независимостта на съдебната власт.

Независимостта на магистратите е една от най-важните гаранции за осигуряването на ефективно правосъдие в услуга на хората. А тази независимост се постига трудно и е резултат от работата на всеки от нас – както на редовия магистрат, така и на тези, които управляват системата. Правосъдие, осъществявано от независими магистрати, е едно от условията за повишаване доверието на обществото в системата и издигане на нейния авторитет.

За първи път някой открито, честно и обективно, на базата на сравнителен анализ в европейски и международен план излиза в защита на българските съдии и прокурори, посочвайки огромната работа, която ние вършим ежедневно и то при липсата на адекватно заплащане. За първи път ясно се изтъква, че заплатите на съдиите и прокурорите в България са най-ниските в Европа, при пълна липса на допълнителни компенсации и при добри ежегодно отчетени резултати за ефикасност и бързина.

Нека подкрепим изготвения от ВСС документ и покажем на обществото и на управляващите, че, въпреки трудностите ние ще работим за защита на независимостта си като магистрати и личности в една развита правова държава.

ОБОСНОВКА

 

                                                           БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА  АСОЦИАЦИЯ