Monthly Archives: март 2014

26мар./14
13stapala

Събрание на членовете на БСА от секцията в гр. София

13stapalaДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА СОФИЙСКАТА СЕКЦИЯ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 27 април в Ресторант “Тринайсетте стъпала”, София, ул. “Граф Игнатиев” 26, ще се проведе събрание на членовете на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ от секцията в гр. София.

Искаме да обсъдим позицията си относно темата за конкурсите, атестациите и кариерното израстване в Съдебната система в светлината на необходимостта от промени  на сега действащата уредба.

Ще поставим за разглеждане и други важни за нас проблеми.

Ще ви очакваме на посоченото място след 18,30 часа.

                                                              БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

25мар./14
seminar

Местата за семинара на 24-и и 25-и април са запълнени!

seminarУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Поради големия интерес към темата за конкурсите, атестациите и кариерното израстване на магистратите и съдебните служители, на която ще бъде посветен Семинарът, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, Комплекс “Главатарски хан”, в рамките на Оперативна програма “Човешки ресурси”, всички места вече са запълнени.

В случай на проявен интерес от колегите, заявяваме готовност за провеждане на втори семинар по темата, на който ще бъде чуто мнението на магистратската общност, за да бъде то обобщено и предоставено на институциите, ангажирани с тази материя.

 

Благодарим ви за проявения интерес.

 

                                                                                                                                      Управителен съвет на БСА

08мар./14
seminar

Програма на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

seminarП Р О Г Р А М А

на Третия семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, комплекс “Главатарски хан”

Continue reading

03мар./14
esf logo bg 336 100

ТРЕТИ СЕМИНАР ОТ ОБУЧИТЕЛНАТА ПРОГРАМА ПО ПРОЕКТА НА БСА ПО ОПРЧР

esf logo bg 336 100УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В рамките на Проект ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ” ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ “БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ |,  ФАЗА 2” в партньорство с нашите испански приятели от  АСОЦИАЦИЯ НА СЪДИИ И МАГИСТРАТИ “ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ” на 24 и 25 април 2014 година в гр. Кърджали, Комплекс ” Главатарски хан” ще проведем ТРЕТИ СЕМИНАР, който ще бъде посветен на две теми:

Continue reading