Daily Archives: 10.02.2014

10февр./14
meeting

Събрание на УС на БСА

meetingДо ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 18 февруари 2014 г. от 14,00 часа в офиса на Сдружението в гр. София, ул. Пиротска 37Б, ет.2 при следния дневен ред:

Continue reading