Daily Archives: 03.02.2014

03февр./14
vss

Първо заседание на ГС към ВСС за 2014 година

vssИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 януари, петък, се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС – първото за 2014 година.

На членовете на ГС беше предоставен Отчет за дейността на Висшия съдебен съвет във връзка с препоръките и становищата, които сме дали и актовете, които сме приели като консултативен орган, защото, както знаете, съгласно Правилата за функционирането ни, актовете ни трябва да бъдат предоставяни за обсъждане на ВСС

Continue reading