Monthly Archives: февруари 2014

23февр./14
vss

Дискусия по така важния за всички нас въпрос за кариерното израстване на магистратите

vssСКЪПИ КОЛЕГИ,

Знаете, че в понеделник – 24 февруари, по инициатива на ВСС ще се проведе дискусия по така важния за всички нас въпрос за кариерното израстване на магистратите, което показва, че очевидно има воля за промяна.

Continue reading

20февр./14
sud plovdiv

Позиция на БСА за протеста на 14.02.2014

sud plovdivБЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ решително осъжда действията на натиск върху съда, извършени на 14.02.2014 г. около Съдебната палата в гр.Пловдив, докато Апелативен съд – Пловдив разглежда дело за собственост на недвижими имоти, по претенцията на Мюсюлманското вероизповедание в България.

Continue reading

19февр./14
bogdana

Механизмът за избор на магистрати се нуждае от спешна промяна!

bogdanaИнтервю на Богдана Желявска пред ПИК:

– Съдия Желявска, защо асоциацията, която ръководите до момента не беше взела становище относно кандидатурите и избора на главен съдебен инспектор? Не смятате ли, че това е изключително важен въпрос?

– Разбира се. На практика от една година процедурата по избор на Главен инспектор е блокирана и той не се избира. А всъщност каква е причината? Причината се корени в механизма на този избор, който механизъм на практика е неработещ. Процедурата се бави, боксува и не позволява да се вземе решение.

Continue reading

10февр./14
meeting

Събрание на УС на БСА

meetingДо ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 18 февруари 2014 г. от 14,00 часа в офиса на Сдружението в гр. София, ул. Пиротска 37Б, ет.2 при следния дневен ред:

Continue reading

09февр./14
srs

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ

srsСКЪПИ КОЛЕГИ,

Съдиите от Софийски районен съд са изготвили 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ на чл.189 , ал.1 от ЗСВ в сила от 04.01.2011 г., според който “Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване”, в частта в която се  регламентира форма на конкурса чрез събеседване.

Continue reading

03февр./14
vss

Първо заседание на ГС към ВСС за 2014 година

vssИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕДАНИЕТО НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 31 януари, петък, се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС – първото за 2014 година.

На членовете на ГС беше предоставен Отчет за дейността на Висшия съдебен съвет във връзка с препоръките и становищата, които сме дали и актовете, които сме приели като консултативен орган, защото, както знаете, съгласно Правилата за функционирането ни, актовете ни трябва да бъдат предоставяни за обсъждане на ВСС

Continue reading