Yearly Archives: 2014

24дек./14
happy holidays

Весели празници от БСА

happy holidaysСКЪПИ КОЛЕГИ,

 

В навечерието на Коледа сме. 

2014 година беше бурна, с много трусове и катаклизми, изпълнена с обрати, скандали, противопоставяния.

Забързани да обвиняваме и хвърляме упреци, забравихме да обичаме.

Continue reading

11дек./14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И

на Управителния съвет на

„БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

  

Управителният съвет на БСА, като представителна съсловна магистратска организация изразява острото си възмущение от безпрецедентния натиск, на който е подложена съдебната система.

 

Съдебната власт в България е независима, съдията решава делата си според фактите и доказателствата, представени от двете страни и съобразно закона и вътрешното си убеждение. Това е неговото призвание и това е смисълът на правосъдието, чиито основни принципи се спазват от векове.

 

Принизяването на работата на съдиите до натискане на един бутон и изнасянето на неверни факти в  публичното пространство, изместването на дебата за съдебната реформа с публични изяви от типа „Осанна“ и „Разпни го“, което се наблюдава през последните две седмици сериозно уврежда обществения образ на съдебната система.

 

Недопустимо е висящи дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за “правота” на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху съдията чрез всякакви средства, включително и чрез използването на масовата информация.

 

Способите за промяна на съдебната система следва да спазват закона и демократичните принципи и да се осъществяват от компетентните според закона органи.

 

Категорично се противопоставяме на оклеветяването на съдии по този начин и заявяваме, че винаги ще работим за защита на правата и законните им интереси.
Нека съдебната система и съдиите, които работят в нея бъдат оставени да работят спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване, защото това е в интерес на цялото общество, включително и за осъществяването на съдебната реформа.

 

 

                                                                 Управителен съвет на  БСА

03дек./14
mp

СТАНОВИЩЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА – 2-РА ЧАСТ

mpУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

През месец август 2014 година предоставихме на Вашето внимание Становище в най-общ план относно предложената от ръководеното от Вас Министерство Стратегия за съдебна реформа.

Към настоящия момент предлагаме нашите виждания относно някои ключови положения, залегнали в Стратегията и се надяваме те да бъдат взети пред вид при изготвянето на един цялостен документ, касаещ развитието на Съдебната система и нейното бъдещо реформиране.

Continue reading

01дек./14
bogdana

Богдана Желявска пред СТАНДАРТ: Създаването на съдебна номенклатура е опасно

bogdana– Г-жо Желявска, каква е ситуацията със стратегията за съдебната реформа след изслушването, което организира ВСС? Постигна ли се консенсус между различните институции и магистратите?

– Още от началото на август, когато дадохме нашето рамково становище по Стратегията, казахме, че тя трябва да постави началото на един много широк обществен дебат за съдебната реформа и приветствахме усилията, които Министерство на правосъдието полага за това. Много е важно да има съгласие между властите за стъпките за провеждането й. За това смятаме, че общ меморандум на законодателната, изпълнителната и съдебната власт по основните пунктове на Стратегията за съдебна реформа би бил много добър знак както за Брюксел, така и за българското общество.

– Имате ли забележки по предложенията и какви са те?

– Първата ни забележка е свързана с промяната на статута на ВСС. Българската съдийска асоциация е против превръщането на Съвета в непостоянно действащ орган. През годините Законът за съдебната власт е бил променян в различни насоки – имало е и непостоянно действащ и постоянно действащ ВСС. Установи се, че членовете на непостоянно действащия ВСС нямат 100% ефективност и не вършат пълноценно работата си в кадровия орган, тъй като изпълняват и магистратски функции. За това и се създаде постоянно действащ ВСС и се разшириха много компетенциите му. Ако отново се върнем към стария модел на практика членовете на ВСС няма да могат да изпълняват това, за което са избрани.

– А предложението за непостоянен ВСС, но с постоянни комисии?

– Това е един нонсенс. Предложението за създаване на непостоянно действащ ВСС с постоянно действащи дисциплинарна, атестационна и конкурсна комисии, избирани от общите събрания на магистратите, съставени от командировани във ВСС магистрати, меко казано не може да бъде споделено. Да разгледаме например дисциплинарното производство. Безспорно е, че сега действащата уредба куца, влизайки в екзистенциалното противоречие органът, който налага наказанието, да образува дисциплинарното производство, да разследва и след това да налага наказание. Категорично това трябва да се промени. По конституция ВСС е органът, който налага дисциплинарно наказание. Как точно ще бъде уреден механизмът за избора на дисциплинарни състави, какво точно ще бъде дефинирано като дисциплинарно нарушение, включително дали и нарушението на етичните правила и норми ще бъде признато за такова, това вече е въпрос на дискусия. Но да се създава една каста – съдебна номенклатура, от която само и единствено да зависи определянето на това дали даден магистрат е извършил или не дисциплинарно нарушение, това вече би било изключително опасно. Независимо дали ВСС ще се раздели на две колегии – прокурорска и съдийска, при един модел на непостоянно действащ ВСС с постоянно действаща Дисциплинарна комисия, това категорично е заплаха за независимостта на съда и на отделния съдия. Води до едни други внушения и напомня за едни отминали времена

– По отношение на разделянето на ВСС на две колегии? Вие на каква позиция сте?

– Очевидно по този въпрос вече съществува консенсус в гилдията. Видяхме, че прокуратурата излезе със становище, че разделение трябва да има и то не противоречи на конституцията. Част от магистратите също споделят идеята. Ние бяхме изразили становище, че ВСС към дадения момент не би могъл да бъде разделен на колегии поради противоречие с конституцията. Чуха се обаче и мнения, че въпреки че ВСС е колективен орган, би могло всички професионални въпроси, касаещи съдиите и прокурорите да се разглеждат или само от съдии, или само от прокурори. Очевидно има постигнато някакъв вид съгласие да се работи, за да се случи това разделяне.

– Кажете повече за идеята ви магистрати да предлагат кандидатите за членове на ВСС от парламентарната квота?

– В момента много се критикува сега действащата система с мотивите, че изборът на парламентарната квота се осъществява на тъмно и има пряко влияние на политиците при избора на членове на ВСС. За да се избегне това, ние предлагаме да се извършва двустепенен избор на членовете на ВСС от парламентарната квота. Какво имаме предвид? Към момента, в който се извърши прекият избор на членовете на ВСС от съдийската и прокурорската квота, биха могли да се номинират определен брой магистрати, от които НС да избере членовете на парламентарната квота. Категорично смятаме, че този механизъм ще увеличи прозрачността в съдебната система. При избора на членове на ВСС от магистратската квота би било удачно също да бъде въведен регионалният принцип за гарантиране представителност по места.

-Имате конкретно предложение и за атестирането и конкурсите за магистрати?

– Да. Както знаете, ние работим отдавна по тази материя, организирали сме различни форуми, участваме в работни групи. Целта е да се промени сега действащият механизъм за атестации и конкурси на магистратите и на всички нас да се осигури справедлива възможност за кариерно израстване. Най-удачно би било атестирането да се извършва по апелативни райони – по региони, защото на местно ниво най-добре се познават професионалните качества и работата на магистратите.
Копирано от standartnews.com

28ное./14
vss

Становище на БСА относно методиката за дисциплинарната дейност на ВСС

vss

БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

С Т А Н О В И Щ Е

от Българската съдийска асоциация

относно: публикувания Проект на

МЕТОДИКА за дисциплинарната дейност на ВСС

Read More
Уважаеми колеги и членове на Висшия съдебен съвет (ВСС),

Като цяло представляваната от мен Българска съдийска организация (БСА) споделя нуждата от приемане на подзаконов методически акт, чрез който ВСС да детайлизира действащия в ЗСВ, гл. 16, регламент за реализиране на дисциплинарната отговорност на съдии, прокурори, следователи. В същото време обаче, смятаме за необходимо да изтъкнем някои констатирани от нас слабости в предлагания проект, които следва да бъдат отстранени.

І.Първото, което прави впечатление, е опитът в Проекта да бъдат максимално детайлизирани всички житейски хипотези и правни положения, което обаче води до опасност за противоречиво тълкуване и неяснота. Предлаганата Методика не отговаря на основното си предназначение – вместо да доразвие, да детайлизира нормативния акт, съобразно заложената от законодателя цел, на практика тя изобилства от чисто научни и теоретични дефиниции за юридически понятия, които са общоизвестни, не се оспорват в правната доктрина и нямат място в актове от методически характер. Такива са напр. предлаганите разпоредби, в които под формата на правни норми се прокарват теоретични дефиниции за преклузивни и инструктивни срокове за дисциплинарно преследване (чл.6), дисциплинарна отговорност (чл.17), дисциплинарно нарушение, действие, бездействие (разд. „Дисциплинарни нарушения”) и т.н.

ІІ.Ето и някои детайлни проблеми при формулировката на отделните норми на коментирания Проект за Методика, които намираме за уместно да бъдат отстранени чрез съответното им редактиране:

1.В чл.5 следва да се внесат няколко важни уточнения, които да гарантират принципа за разделение на властите и да регламентират недвусмислено приложното поле на Методиката:

– да се посочи изрично кои са компетентните органи, които могат да предоставят данни за образуване на дисциплинарно производство срещу изборен член на ВСС, така както това е уредено за магистратите;

– да се посочи изрично, че органите, посочени в букви от „а” и „б”, имат правомощия да предоставят констатации и резултати от ревизии за образуване на дисциплинарно производство само по отношение на магистрати, включени в тяхното звено на съдебната власти – напр. че главният прокурор и органите посочени в чл. 5, б. „А” имат право да предоставят такава информация само по отношение на прокурорите и следователите, а председателите на ВКС и ВАС и изброените органи в чл. 5, б. „Б” са компетентни само по отношение на съдиите. В противен случай е налице риск от неправилно тълкуване на разпоредбата – напр., в смисъл, че и органите на прокуратурата могат да извършват проверки и ревизии на съдилищата и обратното.

2.Редакцията на чл. 7, ал.1 следва да бъде граматически и словесно прецизирана. От същата изобщо не става ясно защо и в какъв смисъл е направено уточнението, че в 3-годишния срок за реализиране на дисциплинарната отговорност „се включва краткият 6-месечен срок от откриването…”. От една страна, това е въпрос на теоретично тълкуване на съотношението между двата срока, което е изяснено в специализираната литература (напр. в трудовото право). В същото време, разпоредбата въвежда непознати за материалното и процесуалното ни право понятия, като напр. „новиране” на сроковете. Сроковете – давностни или преклузивни – подлежат на спиране, прекъсване, изтичане и евентуално възстановяване. Терминът „новиране” не се използва никъде в законодателството ни и наличието му тук прави нормата неясна, респ. такава формулировка би била предпоставка за противоречиво правоприлагане.

3.В чл. 10, ал.1 е използвана недопустима нормативна техника при формулирането на алтернативни положения чрез израза „и/или”. Общоизвестно от теорията на правото е, че условията, които следва да съществуват в кумулативност, се обозначават със съюза „и” , а тези, за които законодателят е предвидил възможност за реализирането им в алтернативност – чрез съюза „или”. Последното (съюзът „или”) не изключва възможността отделните хипотези да се реализират и кумулативно и именно поради това употребата на понятието „или” е напълно достатъчна. Подобна неудачна формулировка е използвана и в чл. 16, ал.2 от Методиката.

4. Във връзка с разпоредбата на чл. 14, ал. 2 от Методиката предлагаме в дисциплинарните производства да може да участва представител на съсловната организация, ако дисциплинарно отговорното лице е член на тази организация. Такава възможност е предвидена например в Испания. Целта ни е съсловната организация да предостави защита на магистрата, аналогична на предвидената в чл. 45 от КТ, съгласно който синдикалните организации и техните поделения имат право по искане на работниците и служителите да ги представляват като пълномощници пред съда. В случая става въпрос за участие на съсловната организация не пред съда, а в хода на административното производство, което участие не е задължително, а би могло да бъде реализирано по искане на лицето, срещу което е започнато дисциплинарно производство.

5.В чл. 19, регламентиращ възможността за сключване споразумение в дисциплинарното производство, следва да се внесат важни уточнения, които да направят този институт реално работещ и приложим:

– да се регламентира какъв евентуален „бонус” би ползвал магистратът, който се съгласи да облекчи процедурата чрез сключване на споразумение (напр. възможност да не се наложи най-тежкото наказание за съответното нарушение и т.н.)

6.По същество, приветстваме идеята, в Методиката да се регламентира изрично, че Главният съдебен инспектор, който не е част от административно-наказващия орган, не следва да участва в разискванията във ВСС на въпросите около дисциплинарната отговорност. В същото време, това трябва да бъде изрично разписано. Предлаганата редакция на чл. 16, ал.2 съдържа само декларация, че евентуалното участие на главния съдебен инспектор в дебатите при отсъствие на привлечения към отговорност магистрат, нарушава принципа на равенство между страните. Реално обаче, такава забрана за участие не е формулирана.

С оглед на изложеното считаме, че както дисциплинарното производство, така и Методиката трябва да има за цел да запази и развива вярата на гражданите в правосъдието. В този смисъл правилата, които ще залегнат в Методиката, би следвало да имат практическа насоченост, осигуряваща безпристрастно и навременно правосъдие, в частност спазване на ЗСВ, процесуалните и материалните закони и Етичния кодекс. Поради това намираме, че Методиката би следвало да е по-кратка, с по-ясно формулирани елементи и етапи на дисциплинарната процедура, така че да се ограничи възможността за противоречиво тълкуване, а оттам и за противоречиво прилагане, на разпоредбите на Методиката.

Председател на БСА:

/Богдана Желявска/


21ное./14
obshto sabranie plovdiv 2

ПРИКЛЮЧИ ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА БСА

obshto sabranie plovdiv 2СКЪПИ КОЛЕГИ,

 

На 14 и 15 ноември в гр. Пловдив, Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97, се проведе Годишно Общо Събрание на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ.

Присъстваха колеги от цялата страна, членове на Висшия съдебен съвет и представители на различните професионални организации в гилдията.

Continue reading

14ное./14
bonnie nagrada

Председателят на БСА Богдана Желявска беше наградена с отличието съдия на годината!

bonnie nagradaНа 13-ти ноември 2014 г в хотел Кемпински се проведе Бал на юристите и бяха връчени Годишните награди за правосъдие „Темида – цената на истината“.

В категорията съдия на годината беше избрана председателят на Българска Съдийска Асоцияция и заместник-председател на Софийски Градски Съд, съдия Богдана Желявска.

На баля бяха връчени още награди в общо 8 категории:

Continue reading

03ное./14
vss

Покана за обучение от ВСС

vssУважаеми колеги,

Имаме удоволствието да поканим Вас и магистрати от Вашия орган на съдебната власт, проявяващи интерес към атестирането на магистрати и провеждане на конкурси, да вземете участие в предстоящите обучения по проект на Висш съдебен съвет с предмет „Повишаване на квалификацията на членовете на ВСС и служителите на администрацията на ВСС”, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“. Обученията ще бъдат водени от изявени български и чуждестранни лектори. Моля, погледнете отдолу побликуваната покана.

ПОКАНА

17окт./14
seminar

Край на записванията за семинара в Пловдив

seminarСКЪПИ КОЛЕГИ,

 От името на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ благодарим за проявения интерес към предстоящия семинар в гр. Пловдив на 13 и 14 ноември 2014 година.

Записването за семинара приключи, тъй като местата бяха попълнени.

Надяваме се да проведем интересно обучение, полезно за всички нас като магистрати.

За следващите ни инициативи ще ви информираме своевременно и обещаваме те да са интересни и важни  и да допринесат за професионалното ни развитие. Очакваме предложения за теми от различните области на правото.

 

                                                            БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ