vss

Заседание на ГС към ВСС 29.11.2013

vssУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На 29 ноември 2013 година, се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС, на което подробно бяха обсъдени предложенията за изменения в Методиката за атестиране на магистрати.

Тук публикуваме нашето Становище, внесено вчера във ВСС и защитено на Граждански съвет от председателя Богдана Желявска, в което сме изразили както мненията си по отделните текстове, така и принципна позиция.

За да бъде постигната целта на атестирането, за да бъде осигурено обективно, безпристрастно и прозрачно оценяване, са необходими и изменения в устройствения Закон за съдебната власт, тъй като целта на Методиката, която в момента се прилага и чиито изменения се предлагат, е да доразвие и доизясни законовите разпоредби, а не да създава нови норми.

Очакваме мненията ви по този изключително важен за всички нас въпрос.

След изготвяне на Протокола от заседанието на Гражданския съвет, ще го публикуваме в цялост, за да се запознаете с мнението на другите организации.

СТАНОВИЩЕ НА БСА ЗА АТЕСТИРАНЕТО НА МАГИСТРАТИТЕ

                                                                    Управителен съвет на БСА