logo opchr

ПРОГРАМА НА ВТОРИ СЕМИНАР ОТ ПРОEKTA НА БСА ПО ОПРЧР

logo opchr

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 15 ноември 2013 година.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: bonnie_076@yahoo.com или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226 или на телефона в офиса: 9863477.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен, ще се повеселим, ще дискутираме проблемите и ще набележим важни теми за бъдещо обучение и дискусии.

                                                                            Управителен съвет на БСА

ФОРМУЛЯР


ПРОГРАМА

На Втория семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 21 и 22 ноември 2013 година в гр. Стара Загора, бул. Патриарх Евтимий 23

21 НОЕМВРИ

13,30 ч. – 14,45 ч. – Настаняване и обяд

14,45 ч. – 15,00 ч. – Регистрация на участниците

15,00 ч. – 16,20 ч. – Взаимодействие на неправителствените организации в сферата н правосъдието с обществото

Лектори – експерти по Проекта

16,20 ч. – 16,40 ч. – Кафе-пауза

16,40 ч. – 18,00 ч. – Европейско гражданско право – Първа част: 

“Институтът на преюдициалното запитване и неговото практическо приложение и значение за правосъдните системи на държавите – членки на Европейския съюз и международно – правното сътрудничество по граждански и търговски дела. Представяне на темата от теоретичен и практически аспект”

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия.

Лектор – господин Хоакин Морено, съдия от Върховния съд на Област Мурсия, Кралство Испания.

19,30 ч. – Вечеря с приятни изненади за всички!

22 НОЕМВРИ

8,30 ч. – 9,30 ч. – Закуска

9,30 ч. – 10,50 ч. – Европейско гражданско право – Втора част:

– “Практическо приложение на Регламент 1393/2007 на Европейския Парламент и на Съвета от 13.11.2007 г. относно връчване в държавите – членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела”

– “Практическо приложение на Регламент 1206/2001 на Съвета относно сътрудничеството между съдилищата в държавите – членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела”

10,50 ч. – 11,10 ч. – Кафе – пауза

11,10 ч. – 12,30 ч. – “Практическо приложение на Регламент 2201/2003 на Съвета от 27.11.2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебните решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност

12,30 ч. – 13,00ч. – Дискусия

Лектор – господин Хоакин Морено , съдия от Върховния съд на Област Мурсия, Кралство Испания

13,00 ч. – Закриване на семинара.

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски, кафе-паузи и материали за участниците се поемат от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ.

Сдружението поема разходите по транспорт в рамките на 50 лева на участник срещу представен отчетен документ.