Daily Archives: 22.10.2013

22окт./13
bcnl

Презентации от мендународният правен семинар

bcnlУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Тук публикуваме презентациите на лекторите от проведения на 16 и 17 октомври 2013 г. в София Международен семинар  за представяне на концепцията за Подкрепеното вземане на решения  в светлината на чл. 12 от Конвенцията на ООН за хората с увреждания,  организиран от БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО и ИНСТИТУТА ЗА ДЪРЖАВАТА И ПРАВОТО при БАН в асоциирано партньорство с БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ.

Continue reading