Daily Archives: 20.10.2013

20окт./13
Podboren-lov1

ПОКАНА ДО МАГИСТРАТСКАТА ОБЩНОСТ

Podboren-lov1

Уважаеми колеги,

За мен ще е голяма чест и удоволствие да присъствате на презентацията на книгата ми “Подборен лов на интернет пирати. Теория за селективно наказателно преследване”, Сиела, която ще се проведе на 30.10.2013 год. в съдебната палата, конферентна зала от 14.00 часа.

Петър Петров

20окт./13
seminar

ВТОРИ СЕМИНАР ОТ ПРОEKTA НА БСА ПО ОПРЧР / ОБЩО СЪБРАНИЕ НА БСА 2013

seminarСКЪПИ КОЛЕГИ,

На 21,22 и 23 ноември в гр. Стара Загора ще се проведе Общото събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в бъдещата ни работа.

Continue reading