bcnl

Международен правен семинар

bcnl

НА16-И И 17-И ОКТОМВРИ В ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ.

Извънредно от международния правен семинар на 16 и 17 октомври 2013 г. NGOBG.Live (www.ngobg.info) ще излъчва на 16 октомври от 9:30 до 13: 30 часа встъпителната част на семинара, посветен на концепцията за подкрепено вземане на решения, съгласно чл.- 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Семинарът цели да провокира дискусия за належащата промяна в правната теория и доктрина за отпадане на режима на запрещението и вместо него въвеждането на тази концепция в българското законодателство.

По време на прякото излъчване ще може да проследите презентациите на професор Джерард Куин от „Център за права и политики, насочени към хората с увреждания”, Национален университет на Ирландия, Голуей;

Уважаемата Кристин БутГлен, професор и декан на Емерита, Правно училище CUNY, Ню Йорк;

г-жа Лана Керцнер – адвокат, лектор по правата на хората с увреждания,Университет Райърсън, Торонто, Канада.

Идеята на семинара е да създаде пространство за споделяне на експертни познания и сравнителна информация относно прилагането на чл. 12 на Конвенцията и въвеждането на концепцията за подкрепено вземане на решения.

Събитието се провежда под патронажа на Омбудсмана на Република България, г-н Константин Пенчев.

Организатори: Български център за нестопанско право и Института за държавата и правото при Българската академия на науките в асоциирано партньорство с Българска съдийска асоциация.

Дати на провеждане: 16 и 17 октомври 2013 г.

 

Повече информация за събитието и програмата с участниците може да намерите на:

www.bcnl.org