Daily Archives: 14.10.2013

14окт./13
bcnl

Международен правен семинар

bcnl

НА16-И И 17-И ОКТОМВРИ В ГРАНД ХОТЕЛ СОФИЯ.

Извънредно от международния правен семинар на 16 и 17 октомври 2013 г. NGOBG.Live (www.ngobg.info) ще излъчва на 16 октомври от 9:30 до 13: 30 часа встъпителната част на семинара, посветен на концепцията за подкрепено вземане на решения, съгласно чл.- 12 от Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Семинарът цели да провокира дискусия за належащата промяна в правната теория и доктрина за отпадане на режима на запрещението и вместо него въвеждането на тази концепция в българското законодателство.

Continue reading