ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБУЧЕНИЯТА В EJTN  и ERA

 УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

 
В Раздела “ОБУЧЕНИE” на нашия сайт се съдържа информация за всички текущи обучения на НИП, ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕЕНИЕ /EJTN/  и ERA за текущата година, начините и сроковете за кандидатстване и работните езици, както и за таксите за участие и за необходимите разноски.
За всяка държава – членка съществуват квоти за кандидатстване и одобрение.
Надяваме се, че обученията ще са полезни за професионалното развитие на всеки от нас.
 
                                                                                   Управителен съвет на БСА