Daily Archives: 29.04.2013

29апр./13

Във връзка със заседание на ГС към ВСС от 26.04.2013

Уважаеми Колеги,

Бих желал да благодаря на всички участвали в работата на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г., за изразените становища и активните им позиции по разгледаната т. 1 от дневния ред. Благодаря и на Сдружение „Център на НПО – Разград” за своевременно изпратеното писмено изложение по точките от дневния ред.

Continue reading