Daily Archives: 23.04.2013

23апр./13

Проект “Студентски Стипендии” на МОМН

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА КЪМ БСА

 
Уважаеми стажанти,
 
От Ваши колеги получихме информация за  ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ на Министерство на образованието, младежта и науката, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма “Човешки ресурси”. Тук публикуваме линк към Програмата, за да можете да се информирате и да кандидатствате по нея.
Ръководството на БСА ще ви предостави необходимите документи, удостоверяващи вашето участие в Стажантската програма.
Успех на всички и не забравяйте, че срокът за подаване на документи е до 28 април 2013 година.


                                                                                                                    РЪКОВОДСТВОТО НА БСА