seminar

Първи семинар от обучителната програма на БСА

seminarУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

Управителният съвет на БСА уведомява магистратската общност, че първият семинар от поредицата, включени в Годишната ни обучителна програма, ще се проведе на 18, 19 и 20 април в с. Лозенец, в Почивната станция на Върховния административен съд.

Семинарът ще е по проблеми от Наказателното право и процес, а лектор ще е уважаваният от всички нас съдия от ВКС Иван Недев.

Сдружението поема разноските за настаняване, храна, лекторски, рекламни материали и кафе-паузи. 

Разходите за транспорт на нашите членове са за сметка на БСА, а колегите, които не са членове на БСА, трябва сами да поемат пътните разходи.

Като приложение тук публикуваме ФОРМУЛЯР ЗА РЕГИСТРАЦИЯ, който трябва да се попълни и изпрати на е-мейла на Сдружението или на адреса на офиса ни в гр. София, ул. Пиротска 37Б, ет.2 в срок до 11 април 2013 година.
За регистриране на участниците е необходимо те да представят освен попълнен Формуляр за кандидатстване и командировъчна заповед за посочените дни, подписана от административния ръководител.

За улеснение на колегите от Офия г-н Владимир Чеернев, нашият сърудник, ще Ви се обади, за да получи попълнените документи.

Надяваме се семинарът да е успешен и ползотворен и с нега дя сложим началото на поредица от обучителни дейности по актуални и важни за всички нас въпроси по правоприлагането.

Скоро ще ви информираме за следващия Семинар, който ще бъде посветен на проблемите на Гражданското право и процес. Следват и поредица Семинари по Европейска право.

                                                              Управителен съвет на БСА

Формуляр