Работна група по натовареността

СКЪПИ КОЛЕГИ,

От Работната група към Комисията по натовареността получих четири от презентациите на форума, който се проведе на 01.02.2013 година в НИП и тук Ви предоставям линка към тях. Надявам се да бъдат полезни.

Както заявих и в интервюто си за КОМЕНТАТОР.БГ и за Вестник “Класа”, този, който успее да реши проблема с неравномерната натовареност на магистратите, трябва да бъде оценен изключително високо и да получи специална пожизнена награда. Защото проблемът с натовареността трябва да бъде разглеждан в няколко различни аспекта – свръхнатовареността на Софийските съдилища, натовареността в съдилищата от различен вид, натовареността по региони и наличието ня специална компетентност ня отделни видове съдилища. Споменах и за пределна норма на натовареност, а не за прогнозна такава, така, като това е въведено експериментално в Испания – пак за отделните съдебни институции по видове и по региони. 

На Вашето внимание предлагам тази информация и очаквам преложения, които с които да запозная членовете на Ухпавителния съвет, за да вървим напред в рамките на Работната група.

http://www.vss.justice.bg/bg/newcommissions/natovarenost/2.htm


                                                       Богдана Желявска, председател на БСА