Monthly Archives: април 2013

29апр./13

Във връзка със заседание на ГС към ВСС от 26.04.2013

Уважаеми Колеги,

Бих желал да благодаря на всички участвали в работата на заседанието на Гражданския съвет към ВСС, проведено на 26.04.2013 г., за изразените становища и активните им позиции по разгледаната т. 1 от дневния ред. Благодаря и на Сдружение „Център на НПО – Разград” за своевременно изпратеното писмено изложение по точките от дневния ред.

Continue reading

23апр./13

Проект “Студентски Стипендии” на МОМН

ДО УЧАСТНИЦИТЕ В СТАЖАНТСКАТА ПРОГРАМА КЪМ БСА

 
Уважаеми стажанти,
 
От Ваши колеги получихме информация за  ПРОЕКТ „СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ“ на Министерство на образованието, младежта и науката, съфинансиран от ЕСФ по Оперативна програма “Човешки ресурси”. Тук публикуваме линк към Програмата, за да можете да се информирате и да кандидатствате по нея.
Ръководството на БСА ще ви предостави необходимите документи, удостоверяващи вашето участие в Стажантската програма.
Успех на всички и не забравяйте, че срокът за подаване на документи е до 28 април 2013 година.


                                                                                                                    РЪКОВОДСТВОТО НА БСА

22апр./13
vss

ГС към ВСС – командироване на магистратите

vssСКЪПИ КОЛЕГИ, 

В дневния ред на следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС, което ще се проведе на 26 април 2013 година, ще бъде включен въпросът за приемане на Правила за командироването на магистратите.

Continue reading

16апр./13
judgesday

Честит празник колеги!

judgesdayСкъпи колеги,

Честит 16 април на всички!

Нека в Деня на Конституцията и юриста бъдем горди, че сме посветили живота си на отговорната съдийска професия.

Нека никога не забравяме, че нашата мисия е да помагаме на хората, че от другата страна на банката в съдийската зала са човешките съдби, хората, които чакат справедливост и се уповават на закона, въплътен в самите нас.

Continue reading

09апр./13

Семинар по Гражданско право в Букурещ

Уважаеми колеги, 

Тук публикуваме информация за семинар по Гражданско право, който ще се проведе на 15, 16 и 17 април в Букурещ. 

Информацията ни бе предоставена от съдия Вергиния Мичева от СГС. Благодарм й от името на колегите.

Документи семинар

                     Ръководството на БСА

07апр./13

Работна група по натовареността

СКЪПИ КОЛЕГИ,

От Работната група към Комисията по натовареността получих четири от презентациите на форума, който се проведе на 01.02.2013 година в НИП и тук Ви предоставям линка към тях. Надявам се да бъдат полезни.

Continue reading

07апр./13

Първо заседание на ГС на ВСС

Дневен ред

Организация на дейността на Гражданския съвет от НПО към ВСС

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СПИСЪК на присъстващите на заседанието на гражданския съвет

П Р О Т О К О Л №1 от заседание на Гражданския съвет към ВСС

Решение ВСС

Достъп до обществена информация

Заявление за участие