Monthly Archives: март 2013

21мар./13
bogdana

Който реши проблема с натовареността, заслужава специална награда

bogdana

Източник: www.komentator.bg

Г-жо Желявска, излезе отчетът на СГС, от който се вижда, че на съдия се падат по 41 дела месечно. Как стои въпросът с натовареността в другите съдилища в страната?

На 14 март 2013 г. в СГС се проведе Общо годишно отчетно събрание, При изготвяне на годишния отчет направихме сравнителен анализ между СГС и други големи съдилища в България, съобразно годишните им доклади. Видя се, че в четирите най-големи окръжни града – София, Пловдив, Варна и Бургас общият брой на разгледаните дела е 74 384, от които 49 613 са за СГС. Това ясно показва какво е съотношението на натовареност между СГС и останалите големи съдилища. Това, разбира се, не означава, че другите големи съдилища не са натоварени и че не работят.

Continue reading

17мар./13
Lady justice small

ЕВРОПЕЙСКАТА МРЕЖА ЗА СЪДЕБНО ОБУЧЕНИЕ

Lady justice smallСКЪПИ КОЛЕГИ:

Наше основно право като магистрати е правото на обучение и повишаване на професионалната ни квалификация – в сферата както на националното, така и на европейското законодателство. Трябва непрекъснато да настояваме да ни се предоставя тази възможност, особено като се има пред вид, че доста голяма част от семинарите, организирани в рамките на Европейския съюз, се заплащат от Европейската комисия. Кандидатстването става чрез НИП, а темите обхващат много и различни аспекти от европейското право.

Continue reading

06мар./13

Заседание на Управителния съвет на БСА

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”
 
Уважаеми членове на Управителния съвет,
 
На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на
Управителния съвет на Сдружението на 15.03.2013г. от 12,00 ч., в гр. София, което ще се проведе
при следния дневен ред:
1.Обсъждане на въпроси, свързани с текущата дейност на Сдружението, свързана с предвижданите
обучения,
2. Обсъждане участието на Сдружението в Гражданския съвет към ВСС,
3. Обсъждане на предстоящата дейност по международни проекти,
4. Приемане на нови членове,
5. Обсъждане на финансови въпроси, свързани с обучителната дейност,
5. Разни.
 
Транспортните разходи са за сметка на Сдружението.
 
                                                                                      Богдана Желявска,  Председател на БСА
03мар./13
eng book

Курсовете по Английски!

eng bookДо ЧЛЕНОВЕТЕ НА СЪДИЙСКАТА СЕКЦИЯ:

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Курсовете по английски език – ниво А2 /общо езиково обучение/  ще започнат на05.03.2013 г.  Занятията ще се провеждат вторник и четвъртък от 18,30 до 21,00 часа
в сградата на Езикова школа “Форум София”, София, ул. Фритьоф Нансен 23, вх. Б, ет. 1 /до Клиники “Торакс”/.
Материалите за обучение ще ви бъдат раздадени на място. 
Continue reading