eu flag

Молба до министерство на правосъдието

 СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПАeu flag

 

                                                    
До МИНИСТЪРА НА ПРАВОСЪДИЕТО

на РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Във връзка със създаването на работна група, която да обсъди и изготви проект за изменения в Закона за съдебната власт и като представителна организация на магистрати в Република България заявяваме категорично желание да участваме в обсъждането на на бъдещите законови норми.

        Считаме, че при изготвянето на измененията в основния устройствен закон на съдебната система, касаещи както атестирането и кариерното израстване на магистратите, така и процедурата за избор на Висш съдебен съвет,  следва да бъде взето становището на възможно най-широк кръг представители на магистратската общност в държавата. 

        Молим да ни бъде осигурена възможност за участие в дискусията, тъй като само широк обществен дебат би довел до вземане решение в духа на принципите на независимост и прозрачност на съдебната власт.

        Осигуряването на ефикасна, прозрачна и добре функционираща съдебна система е гаранция за съществуването на правовата държава и затова всички институции трябва да бъдат единни, да работят заедно за преодоляване на проблемите защото проблемите на един са проблеми на всички нас.

        Независимостта на съдебната система се постига с независими, безпристрастни и достойни съдии. Независимостта на магистратите е единствената гаранция за правосъдие, единствената възможност за осигуряване на гражданите на ефикасност и прозрачност на съдебните актове, единственият път към гарантиране достъпа до справедлив съдебен процес, пропагандиран във всички европейски и международни инструменти.

        Молим да ни бъде осигурена възможност за участие в дискусията, тъй като само широк обществен дебат би довел до приемане на законови правила в духа на принципите на независимост и прозрачност на съдебната власт.                                       

 

                            Съпредседател на „СЪДИИ ЗА ЕДИННА ЕВРОПА”

 

                                                              Съдия Богдана Желявска