sydebna palata

Българска Съдийска Асоциация

sydebna palataПЛАТФОРМА НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ    

Ние сме част от съдебната система. Работата ни е честна, почтена, трудна и в същото време чудесна. За да бъдеш съдия, за да можеш ежедневно да изпълняваш така трудните магистратски задължения, преди всичко трябва да си добър човек, трябва да имаш голямо сърце и кураж, защото с всеки изминал ден става все по-трудно да се правораздава.

В наши дни както на европейско, така и на световно ниво се говори все повече и повече за независимостта на магистратите, за прозрачността при постановяването на съдебните актове, посредством която ще се гарантира достъпът на гражданите до правосъдие и ще се осигури защита на реализирането на техните основни права и свободи, прокламирани в национален и интернационален план.

 

         Приети бяха различни нормативни инструменти в Европа и в света. Като гаранция за доброто функциониране на съдебната система и реализирането на ефективно правосъдие в отделните държави съществуват Устройствени закони за съдебната власт, Етични кодекси за поведението на магистратите, Наредби, Правила 

         В рамките на съдебната система се стараем да работим, спазвайки Конституцията и законовите норми, подчинявайки се на правилата за професионална и човешка етика и поемайки все повече и повече товар на гърбовете си. Това, от което, обаче, реално се нуждаем е да се чуе гласът ни, за да можем като професионалисти да защитаваме правата си, за да отстояваме пред управляващите и пред обществото като цяло, че освен задължения имаме и права. Само така ще дадем възможност на обществото да осъзнае факта, че единствено съдии със силна и достойна позиция в обществото и уважавани като личности могат да осъществят онова прозрачно и чисто правосъдие, от което се нуждае.

         Как да стане това?

         На първо място ще работим за подобряване взаимодействието между институциите, отговорни за осъществяване и администриране на правораздавателната дейност на държавата. Висш съдебен съвет, Министерство на правосъдието, Съдилищата на всички нива, Прокуратурите и Следствените органи трябва да са в неразривна връзка, с постоянен информационен поток помежду си и да си взаимодействат по всички въпроси, свързани с правосъдната дейност.

         България е многократно критикувана за слабата съдебна система, за липсата на прозрачност при вземането на кадрови решения от страна на Върховния кадрови орган, за малкото по брой осъдителни присъди по отношение на знаковите дела, обект на наблюдение от Европа и света. Именно за това всички институции трябва да бъдат единни, да работят заедно за преодоляване на проблемите и крайно време е да осъзнаем, че проблемите на един са проблеми на всички нас. И само заедно можем да ги превъзмогнем, да се поучим от критиките и да покажем на Европа и на нашите международни партньори и добрите си страни, защото, колкото и парадоксално да звучи, ние също можем да покажем добри практики – имаме качествени магистрати, имаме бързо свършени дела, имаме международно и вътрешно признати лица, за които никой никога не говори.

         На второ място, нуждаем се от допълнителна техническа база, технически средства, които да обезпечават текущата ни дейност. Необходимо е планиране на работните съдийски места, преценка от страна на кадровия орган на Съдебната власт на конкретната необходимост по места от съдийски бройки на базата на натовареността на всеки съдебен район. Така ще можем да си вършим работата, ще можем да изпълняваме функциите си през седмицата и да се отдадем на почивка през уикенда /Нещо, което много малко от нас могат да си позволят сега/. Нека планирането се прави занапред, нека се прецени конкретната натовареност по места, нека се претегли нашата същинска работа. Това ще ни даде сигурност и желание за реализация. Защото освен задължение за писане на съдебни актове /в срок или с минимално забавяне/ ние имаме и правото на почивка, за да бъдем пълноценни.

         НЕЗАВИСИМОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА СЕ ПОСТИГА С НЕЗАВИСИМИ, БЕЗПРИСТРАСТНИ И ДОСТОЙНИ СЪДИИ. Независимостта на магистратите е единствената гаранция за правосъдие, единствената възможност за осигуряване на гражданите на ефикасност и прозрачност на съдебните актове, единственият път към гарантиране достъпа до справедлив съдебен процес, пропагандиран във всички европейски и международни инструменти.

         Всеки от нас, всеки ден и час трябва да работи и да се бори за своята независимост. Защото тази независимост, проява на човешкото достойнство, е това, което ни отличава от останалите. Независимост, прокарана през призмата на професионалната и човешка етика.

         Трудно е да бъдеш съдия – както в България, така и в целия свят: обемът на делата непрекъснато нараства, с това и очакванията на обществото, светът става все по-забързан и кризата се задълбочава.

         Не бива, обаче, да допускаме тази криза да нахлува в сърцата ни. Трябва да се борим. Искаме условия на труд, искаме познания, искаме условия за реализация, искаме усъвършенстване и професионално развитие, искаме път към Европа и света, искаме не само да отворим прозореца към Европа, но и да влезем през отворените врати.

         За това създадохме нашия съюз „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”, за да покажем на обществото, на Европа и на международната общност, че ние сме достойни граждани на България, които, нагърбили се с почти непосилната задача да правораздават в толкова трудни условия, ще дадат всичко от себе си, за да осигурят на гражданите справедливост, прозрачност и достъп до правосъдие. Ние сме тук и сме почтени. Ние знаем, можем и искаме да се развиваме, искаме да вървим напред.

         Без конфронтация и с професионализъм. Нека включим и младите, нека дадем път на можещите. Нека, бъдейки критични към пропуските, покажем и добрите си страни.

         Защото правовата държава се крепи на съдебната система и тя е гаранция за нейното функциониране.

         Отворени сме за взаимодействие с държавните институции и с неправителствения сектор. Нека обществото да заговори с добро за нас. Ние го заслужаваме.

         Ние сме БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ!