Category Archives: Граждански Съвет

22апр./13
vss

ГС към ВСС – командироване на магистратите

vssСКЪПИ КОЛЕГИ, 

В дневния ред на следващото заседание на Гражданския съвет към ВСС, което ще се проведе на 26 април 2013 година, ще бъде включен въпросът за приемане на Правила за командироването на магистратите.

Continue reading

07апр./13

Първо заседание на ГС на ВСС

Дневен ред

Организация на дейността на Гражданския съвет от НПО към ВСС

ПРАВИЛА ЗА ИЗБОР НА АДМИНИСТРАТИВНИ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОРГАНИТЕ НА СЪДЕБНА ВЛАСТ

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

ПРАВИЛА за провеждане на конкурси за младши съдии и младши прокурори

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ СЪВЕТ

СПИСЪК на присъстващите на заседанието на гражданския съвет

П Р О Т О К О Л №1 от заседание на Гражданския съвет към ВСС

Решение ВСС

Достъп до обществена информация

Заявление за участие

27февр./13
vss

Заседание на Гражданския съвет на ВСС

vssУважаеми Колеги,
        Днес се проведе заседание на Гражданския съвет към ВСС за обсъждане на изготвените от Правната комисия Проекто – Правила за провеждане на конкурсите за младши съдии, за първоначално назначаване, за преместване и за повишаване в длъжност и за избор на административни ръководители.

Continue reading