Category Archives: изявления

23ян./15
vks

Становище на БСА за избора на председател на ВКС

vks

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
Намираме се в период на безпрецедентен натиск върху цялата съдебна система като в публичното пространство се хвърлят недоказани обвинения и се правят внушения, целящи формиране на обществено мнение за правосъдие, което не работи, което е неефективно, непрозрачно, участва в схеми и манипулации.
В тези условия работят съдилищата и прокуратурите в страната и Висшият съдебен съвет, изпълняващ задълженията си като кадрови и ръководен орган на независимата според Конституцията на Република България съдебна власт, на тази власт, която е основа на държавността.

Continue reading

22ян./15
bogdana

Богдана Желявска пред bpost.bg: С лозунги съдебна реформа не се прави

 

bogdana  Така зам.-шефката на Софийски градски съд (СГС) Богдана Желявска коментира приетата в сряда от парламента стратегия за реформа в третата власт. Документът беше одобрен с конституционно мнозинство – 173 народни представители от ГЕРБ, РБ, ПФ, АБВ, БСП и ДПС гласуваха „за“. Стратегията предвижда Висшият съдебен съвет (ВСС) да продължи да бъде постоянно действащ орган.

Continue reading

24Дек./14
happy holidays

Весели празници от БСА

happy holidaysСКЪПИ КОЛЕГИ,

 

В навечерието на Коледа сме. 

2014 година беше бурна, с много трусове и катаклизми, изпълнена с обрати, скандали, противопоставяния.

Забързани да обвиняваме и хвърляме упреци, забравихме да обичаме.

Continue reading

11Дек./14

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Д  Е  К  Л  А  Р  А  Ц  И

на Управителния съвет на

„БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

  

Управителният съвет на БСА, като представителна съсловна магистратска организация изразява острото си възмущение от безпрецедентния натиск, на който е подложена съдебната система.

 

Съдебната власт в България е независима, съдията решава делата си според фактите и доказателствата, представени от двете страни и съобразно закона и вътрешното си убеждение. Това е неговото призвание и това е смисълът на правосъдието, чиито основни принципи се спазват от векове.

 

Принизяването на работата на съдиите до натискане на един бутон и изнасянето на неверни факти в  публичното пространство, изместването на дебата за съдебната реформа с публични изяви от типа „Осанна“ и „Разпни го“, което се наблюдава през последните две седмици сериозно уврежда обществения образ на съдебната система.

 

Недопустимо е висящи дела, които не са преминали през инстанционен контрол, да бъдат обсъждани публично и да бъдат създавани публични внушения за незаконосъобразност в действията на съдията и за „правота“ на някоя от страните по спора. Това води до осъществяване на натиск и неправомерно влияние върху съдията чрез всякакви средства, включително и чрез използването на масовата информация.

 

Способите за промяна на съдебната система следва да спазват закона и демократичните принципи и да се осъществяват от компетентните според закона органи.

 

Категорично се противопоставяме на оклеветяването на съдии по този начин и заявяваме, че винаги ще работим за защита на правата и законните им интереси.
Нека съдебната система и съдиите, които работят в нея бъдат оставени да работят спокойно, без внушения и натиск и без да им бъдат издавани публични присъди, които не подлежат на обжалване, защото това е в интерес на цялото общество, включително и за осъществяването на съдебната реформа.

 

 

                                                                 Управителен съвет на  БСА

03Дек./14
mp

СТАНОВИЩЕ ПО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА – 2-РА ЧАСТ

mpУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

През месец август 2014 година предоставихме на Вашето внимание Становище в най-общ план относно предложената от ръководеното от Вас Министерство Стратегия за съдебна реформа.

Към настоящия момент предлагаме нашите виждания относно някои ключови положения, залегнали в Стратегията и се надяваме те да бъдат взети пред вид при изготвянето на един цялостен документ, касаещ развитието на Съдебната система и нейното бъдещо реформиране.

Continue reading

23сеп./14
bogdana

Интервю Богдана Желявска пред komentator.bg: Кой казва, че само една организация е носител на съдебната реформа?

bogdanaГ-жо Желявска, защо Българската асоциация на съдиите има възражения  срещу предложението на правосъдното министерство, залегнало в стратегията за съдебна реформа, ВСС да се раздели на две камари – прокурорска и съдийска?

Въпросът за разделянето на ВСС  на две камари – прокурорска и съдийска, както и  въпросът за отделянето  на прокуратурата от съдебната власт  беше  широко дискутиран още в началото на 2012 година. Нека припомня, че тогава се изработваха измененията в Закона за съдебната власт, които засягаха състава, организацията и формирането на Висшия съдебен съвет. Взеха се мненията на изявени конституционалисти, на всички организации в гилдията, на държавни институции.

Continue reading

29авг./14
Judge

СТАНОВИЩЕ НА АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ, БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ И КАМАРА НА СЛЕДОВАТЕЛИТЕ В БЪЛГАРИЯ ОТНОСНО СТРАТЕГИЯТА ЗА СЪДЕБНА РЕФОРМА НА МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО


JudgeСтратегията на Министерството на правосъдието за продължаване на реформата на Съдебната власт в условията на пълноправно членство в Европейския съюз е одобрена от Министерския съвет на 23.06.2010 година. 
От тази дата насам в обществения живот настъпиха разнородни по своя характер събития, които породиха разгорещени дебати в публичното пространство за необходимостта от провеждане на реформи в съдебната система при съблюдаване на нейната независимост.

Continue reading

06авг./14
itova

Милка Итова: Кариерното израстване на магистрата трябва да бъде естествен и предвидим път в професионалното им развитие

itovaГ-жо Итова разрешихте ли вече окончателно въпроса с кариерното израстване на магистратите и конкурсите за свободните щатни бройки?

От началото на мандата ни ние стартирахме процедурите за обявяване на конкурсите за свободните щатни бройки на всички нива. В момента са приключили конкурсите и са встъпили магистратите класирани по конкурса за върховните съдилища и прокуратури/ без ВКП, която процедура е прекратена с решение на ВСС и е предмет на обжалване пред ВАС/, за специализираните съдилища и прокуратури, за апелативните съдилища и прокуратури/ без конкурса за търговска колегия и за наказателна колегия само за София, който се обжалва/,  за районните съдилища и прокуратури, за административните съдилища конкурсът за повишаване и преместване.

Continue reading

02юли/14
image

Интервю на Богдана Желявска пред Стандарт: Съдията вече трябва да обяснява решението си

imageИнтервю с Богдана Желявска, зам.-председател на Софийски градски съд и председател на Българска съдийска асоциация

– Г-жо Желявска, какво представлява Българската съдийска асоциация (БСА), чийто председател сте?

Continue reading