РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път) – част 1-ва

Представяме Ви първата част от изготвения от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ документален филм в 2 части, със заглавие: “РАЗЛИЧНИТЕ ИСТОРИИ (Историите на трудния път)”, подготвен в рамките на Проект „Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community“, “Предизвикателства при интеграцията на хората в неравностойно положение в правната общност“, който се реализира в партньорство с Испанската асоциация на съдии и магистрати „Франциско де Витория“ и с финансовата подкрепа на Европейската комисия по Grant Agreement № JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866.

Филмът е посветен на интеграцията на хората с увреждания и тяхната житейска и професионална реализация. Той резюмира натрупания опит от работата ни през последната година и половина в областта на хората с увреждания.

Изпратен е на Европейската комисия и ще бъде излъчен по телевизията, с което ще се даде гласност на живота и проблемите на хората с увреждания.