Становище на БСА до НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 44-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

Становище от Българска съдийска асоциация във връзка с приетите на първо четене изменения на ЗСВ