ПРОГРАМА НА ШЕСТИЯ СЕМИНАР – Русе

ПРОГРАМА

на Шестия (последен) Семинар, организиран от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 30 юни – 01 юли 2017 година в гр. Русе, Хотел Дунав Плаза, площад “Свобода” 5, 7000 Русе

30 ЮНИ 2017 г.

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване

14,10 ч. – 16,00 ч. – Практиката на Кралство Испания относно изпълнението на общите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за държавите – членки, съобразно чл. 4 от същата. Предприетите в Кралство Испания подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона и достъп до правосъдие – Първа част

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе-пауза

16,20 ч. – 18,00 ч. – Практиката на Кралство Испания относно изпълнението на общите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за държавите – членки, съобразно чл. 4 от същата. Предприетите в Кралство Испания подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона и достъп до правосъдие – Втора част

Лектор – Мануел Доминго Сабайос, магистрат, Кралство Испания, съдия във Висшия административен съд на Кастия и Ла Манча

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията

20,30 ч. – Вечеря

1 ЮЛИ 2017 г.

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00ч. 11,30 ч. – Действия по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България. Изпълнение от страна на държавните органи и институции на общите задължения по Конвенцията. Предприети подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона.

Предложения на Омбудсмана на Република България за конкретни мерки по прилагане на задълженията на Република България по Конвенцията и евентуалните ползи от практическото им приложение.

Лектор – Хюсеин Исмаил, Директор Дирекция при Националния омбудсман.

Очакваме потвърждение на Заместник – Омбудсмана госпожа Диана Ковачева като лектор на семинара.

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе-пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

Всички разноски по настаняване (2 нощувки), храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ ще намерите ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИСВАНЕ ЗА СЕМИНАРА, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 26.06.2017 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА