Шести (последен) семинар – гр. Русе

СКЪПИ КОЛЕГИ,

На 30 юни и 01 юли 2017 година в гр. Русе ще проведем Шестия /последен/ семинар по Проект “Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност“, финансиран от ЕК, който БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ изпълнява в партньорство с Испанската асоциация на магистрати „Франсиско де Витория“.

Темите на семинара са следните:

1/ Действия по прилагане на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания в Република България. Изпълнение от страна на държавните органи и институции на общите задължения по Конвенцията. Предприети подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона.

Предложения на Омбудсмана на Република България за конкретни мерки по прилагане на задълженията на Република България по Конвенцията и евентуалните ползи от практическото им приложение.

2/ Практиката на Кралство Испания относно изпълнението на общите задължения по Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания за държавите – членки, съобразно чл. 4 от същата. Предприетите в Кралство Испания подходящи и ефективни мерки за осигуряване на равните права на хората с увреждания, в съответствие с чл. 12 и чл. 13 от Конвенцията за осигуряване равенство пред закона и достъп до правосъдие.

Лектори ще бъдат изтъкнати български и испански юристи, специалисти по човешките права.

Подробна програма на форума и регистрационен формуляр ще публикуваме на сайта в следващите дни.
Всички разноски на участниците за настаняване, храна, транспорт и лекционни материали се поемат от Сдружението.
Разбира се, ще има и весела част с много изненади!

Ще чакаме да ни се обадите и да заявите участие и идеи – по електронен път или по телефона в срок до 21 юни 2017 година.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА