ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ПЕТИЯ Семинар по ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 01.04,2017 година в гр. Велико Търново, Хотел   „Болярски“, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел „Панорама“, ул. Стефан Стамболов 63

1 АПРИЛ

9,30 ч. – 10,00 ч. – Регистрация

10,00 ч. – 10,10 ч. – Откриване

10,10 ч. – 11,30 ч. – „Достъпната жизнена и архитектурна среда – условие за ефективна интеграция на хората с увреждания. Регламентация в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Разумни улеснения и други принципи. Практика на ЕСПЧ“ – Първа част.

Лектор – Гонсало Ферер Амиго, съдия, Окръжен съд, Барселона, Кралство Испания

11.30 ч. – 11,45 ч. – Кафе-пауза

11,45 ч. – 13,00ч. –  „Международни актове, посветени на човешките права. Защитата на човешките права съгласно Европейското законодателство. Задължения на държавите-членки на Европейския съюз. Вътрешна законодателна уредба в Република България“ – Втора част

Лектор – Гонсало Ферер Амиго, съдия, Окръжен съд, Барселона, Кралство Испания

13,00 ч. – 14,00 ч. – Обяд

14,00 ч. – 15,30 ч. – „Проблеми в достъпността на средата в България. Практика на националните съдилища и Комисията за защита от дискриминация.
Решаване на казуси“.

Лектор – Анели Чобанова, адвокат, АК, Русе

15,30 ч. – 16, 00 ч. – Дискусия и закриване на семинара.

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 21.03.2017 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: jeliavska@gmail.com или да ни се обадите на следните мобилни телефони: 0888 750226 и 0887 213861.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ