ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

ПРОГРАМА НА ПЕТИЯ СЕМИНАР – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

На ПЕТИЯ Семинар по ПРОЕКТ Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, който ще се проведе на 31 март и 01 април 2017 година в гр. Велико Търново, Хотел   “Болярски”, ул. Стефан Стамболов 53А и Хотел “Панорама”, ул. Стефан Стамболов 63

31 МАРТ

12,00 ч. – 13,10 ч. – Настаняване и обяд

13,10 – 13,30 – Регистрация

13,30 ч. – 13,40 ч. – Откриване

13,40 ч. – 15,00 ч. – “Достъпната жизнена и архитектурна среда – условие за ефективна интеграция на хората с увреждания. Регламентация в Конвенцията за правата на хората с увреждания. Разумни улеснения и други принципи. Практика на ЕСПЧ”.

Лектор – Гонсало Ферер Амиго, съдия, Окръжен съд, Барселона, Кралство Испания
Модератор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

15,00 ч. – 15,30 ч. – Кафе-пауза

15,30 ч. – 16,30ч. –  “Международни актове, посветени на човешките права. Защитата на човешките права съгласно Европейското законодателство. Задължения на държавите-членки на Европейския съюз. Вътрешна законодателна уредба в Република България”.

Лектор – Гонсало Ферер Амиго, съдия, Окръжен съд, Барселона, Кралство Испания
Модератор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

16,30 ч. – Закриване на лекционния ден

20,30 ч. – Вечеря

01 АПРИЛ

08,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00 ч. – 11,00 ч. – Обобщение на проблемите, поставени през първия лекционен ден и Дискусия

Модератор – Гонсало Ферер Амиго, съдия, Окръжен съд, Барселона, Кралство Испания
Модератор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

11,00 ч. – 12,45 ч. – “Проблеми в достъпността на средата в България. Практика на националните съдилища и Комисията за защита от дискриминация. Решаване на казуси”.

Лектор – Анели Чобанова, адвокат, АК, Русе
Модератор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

12,45 ч. – 13,00 ч. – Дискусия и обобщение на семинара.

13,00 ч. – Закриване

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 21.03.2017 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: jeliavska@gmail.com или да ни се обадите на следните мобилни телефони: 0888 750226 и 0887 213861.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

ФОРМУЛЯР ЗА УЧАСТИЕ