ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел Медите, Сандански

ПРОГРАМА на ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, Медите, гр. Сандански, на тема:

“РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ”
Лектор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

25 НОЕМВРИ 2016 г.

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване

14,10 ч. – 16,00 ч. – Реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Национална и европейска практика. Практически примери

Лектор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе – пауза

16,20 – 18,00 ч. – Реализация на хората с увреждания на пазара на труда. Национална и европейска практика. Практически примери – продължение

Лектор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

18,00 – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията.

20,30 ч. – ВЕЧЕРЯ

 

26 НОЕМВРИ 2016 г.

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00ч. 11,30 ч. – РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА.
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ
Лектор – Мая Гроф, Секретариат на Хагската конференция по международно частно право
Модератор – съдия Богдана Желявска, Софийски градски съд, съдия от Международната Хагска Мрежа, член на Вътрешната съдебна мрежа по граждански и търговски дела

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе – пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

20,30 ч. – ВЕЧЕРЯ

 

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 18.11.2016 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

Формуляр за участие