ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел Медите, Сандански

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Хотел „Медите“, гр. Сандански

ПРОГРАМА

на ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, Медите, гр. Сандански, на следните теми:

ПЪРВИ ПАНЕЛ:
„РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ“
Лектори – Анели Чобанова, адвокат, САК и Хари Хараламбов, юрист

ВТОРИ ПАНЕЛ;
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ

25 НОЕМВРИ 2016 г.

12,00 ч. – 13,40 ч. – Настаняване и обяд

13,40 ч. – 14,00 ч. – Регистрация

14,00 ч. – 14,10 ч. – Откриване и разделяне на участниците на два панела по обявените теми

ПЪРВИ ПАНЕЛ

14,10 ч. – 16,00 ч. – Реализазия на хората с увреждания на пазара на труда. Национална и европейска практика. Практически примери

Лектор – Анели Чобанова, САК и Хари Хараламбов, юрист

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе – пауза

16,20 – 18,00 ч. – Реализазия на хората с увреждания на пазара на труда. Национална и европейска практика. Практически примери – продължение

Лектор – Анели Чобанова, САК и Хари Хараламбов, юрист

18,00 – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията.

ВТОРИ ПАНЕЛ

14,10 ч. – 16,,00 ч. –
Разглеждане на причините за неплатежооспособността на търговците и техните правни последици в производството по несъстоятелност и извън него.
– класификация на причините за неплатежоспоособността на търговците – причини с обективен характер и причини със субективен характер;
– изследване на причините за неплатежооспособността в рамките на производството по търговска несъстоятелност;
– правни последици на установените причини за неплатежоспособността в производството по несъстоятелност и извън него – Първа част

Лектор – Иво Гъчков, асистент в Катедра „Частно правни науки“ на ЮФ при Русенски университет, адвокат

16,00 ч. – 16,20 ч. – Кафе – пауза

16,20 ч. – 18,00 ч. – Разглеждане на причините за неплатежооспособността на търговците и техните правни последици в производството по несъстоятелност и извън него.
– класификация на причините за неплатежоспоособността на търговците – причини с обективен характер и причини със субективен характер;
– изследване на причините за неплатежооспособността в рамките на производството по търговска несъстоятелност;
– правни последици на установените причини за неплатежоспособността в производството по несъстоятелност и извън него.

Лектор – Иво Гъчков, асистент в Катедра „Частно правни науки“ на ЮФ при Русенски университет, адвокат

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия и закриване на сесията

20,30 ч. – ВЕЧЕРЯ

26 НОЕМВРИ 2016 г.

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

ПЪРВИ ПАНЕЛ

10,00ч. 11,30 ч. – РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА.
ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ
Лектори – Мая Гроф, Секретариат на Хагската конференция по международно частно право и Анели Чобанова, АК, Русе

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе – пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

ВТОРИ ПАНЕЛ

10,00ч. 11,30 ч. – Възможности за ограничаване прилагането на неблагоприятните последици на производството по несъстоятелност, при установяване на обективни причини за неплатежоспособността на търговеца;

– Възможности за прилагане на политиката за даване на т.нар. „втори шанс“ за търговци изпаднали в състояние на неплатежоспособност, и спрямо които е проведено производство по несъстоятелност, в резултат на обективни причини, в съответствие с препоръките на ЕС;.

– Наказателноправна защита на обществените отношения в областта на икономиката при използване института на търговската несъстоятелност с цел увреждане на кредиторите /престъпления против кредиторите/.

Лектор – Иво Гъчков, асистент в Катедра „Частно правни науки“ на ЮФ при Русенски университет, адвокат

11,30 ч. – 12,00 ч. – Кафе – пауза

12,00 ч. – 13,00 ч. – Дискусия

13,00 ч. – Закриване на лекционната част.

20,30 ч. – ВЕЧЕРЯ

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 18.11.2016 година включително.
По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, като практикуващи правници.

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

Управителен съвет на БСА

Формуляр за участие