Четвърти семинар на БСА

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

ПОРАДИ ТЕХНИЧЕСКИ ПРОБЛЕМ НАЗНАЧЕНИЯТ ЗА 25 – 26 НОЕМВРИ 2016г. В ХОТЕЛ „МЕДИТЕ“, САНДАНСКИ ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БСА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В ХОТЕЛ СВ. НИКОЛА

ЧЕТВЪРТИ СЕМИНАР НА БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ

СЕМИНАРЪТ Е ПРЕДНАЗНАЧЕН ЗА СЪДИИ, ПРОКУРОРИ, СЛЕДОВАТЕЛИ,
АДВОКАТИ И СЪДЕБНИ ПОМОЩНИЦИ

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Управителният съвет на БСА ви уведомява, че ЧЕТВЪРТИЯТ СЕМИНАР по Проект Grant agreement No JUST/2014/JTRA/AG/EJTR/6866Human rights establishment – challenges in the integration of persons with disabilities for the legal community with the European Commission – ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРАВНАТА ОБЩНОСТ ПРИ ИНТЕГРАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, ще се проведе на 25 и 26 ноември 2016 година в Хотел, , гр. Сандански, на следните теми:

ПЪРВИ ПАНЕЛ:
„РЕАЛИЗАЦИЯТА НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ НА ПАЗАРА НА ТРУДА. НАЦИОНАЛНА И ЕВРОПЕЙСКА ПРАКТИКА. ПРАКТИЧЕСКИ ПРИМЕРИ“
Лектор – Анели Чобанова, адвокат, САК

ВТОРИ ПАНЕЛ;
НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ
25 ноември:
Разглеждане на причините за неплатежооспособността на търговците и техните правни последици в производството по несъстоятелност и извън него.
– класификация на причините за неплатежоспоособността на търговците – причини с обективен характер и причини със субективен характер;
– изследване на причините за неплатежооспособността в рамките на производството по търговска несъстоятелност;
– правни последици на установените причини за неплатежоспособността в производството по несъстоятелност и извън него.

26 ноември:
– Възможности за ограничаване прилагането на неблагоприятните последици на производството по несъстоятелност, при установяване на обективни причини за неплатежоспособността на търговеца;

– Възможности за прилагане на политиката за даване на т.нар. „втори шанс“ за търговци изпаднали в състояние на неплатежоспособност, и спрямо които е проведено производство по несъстоятелност, в резултат на обективни причини, в съответствие с препоръките на ЕС;.

– Наказателноправна защита на обществените отношения в областта на икономиката при използване института на търговската несъстоятелност с цел увреждане на кредиторите /престъпления против кредиторите/.
Лектор – Иво Гъчков, асистент в Катедра „Частно правни науки“ на ЮФ при Русенски университет, адвокат

ПРОГРАМАТА на семинара, както и ФОРМУЛЯР за кандидатстване, ще бъде публикувана на официалния ни сайт тези дни.
Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронни адреси: jeliavska@gmail.com и judges_bg@abv.bg или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226.

Управителен съвет на БСА