Judge

ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ УС НА БСА

СКЪПИ КОЛЕГИ МАГИСТРАТИ,

 

От името на Управителния съвет на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ пишем тази Декларация, за да ви уверим, че, каквото и да се случва, ние няма да се откажем от опитите си да защитаваме магистратската общност.

 

Въпреки че не сме допуснати до участие в Съвета по съдебната реформа, ние твърдо сме заявили принципните си позиции.

 

От колеги от цялата страна получихме запитвания каква е причината в някои медии да излизат становища за развитието на съдебната система само на други съсловни организации. Съдиите питат защо отново се поставя на дневен ред идеята за съдийското самоуправление, след като веднъж тя беше вече отхвърлена като несъстоятелна?

 

Питат ни защо, когато на масата за преговорите през 2015 година в работната група в Министерство ня правосъдието по изготвяне на законопроекта за изменение и допълнение на ЗСВ ние от БСА оповестихме идеите си за промяна в механизма на кариерното израстване и премахването на събеседването, на това се гледаше като на ерес? Защо ни се казваше, че Европа иска от нас конкурси и израстване чрез събеседване и какво наложи промяната в позициите сега? 

 

Питат и друго: Защо сме лишени от възможността да заявим мнението на членската си маса по така важните за всички магистрати въпроси като атестиране, кариерно израстване и дисциплинарна дейност?

 

Ние от БСА приветстваме изразеното от колегите от Съюза на съдиите становище за необходимостта от отпадане на събеседването като израз на конкурсното начало и оценяваме високо факта, че тази наша идея, прокламирана на различни форуми, включително организиран нарочен семинар в гр. Кърджали през месец април 2014 година, оповестена публично пред ВСС и пред Министерство на правосъдието, е подкрепена от представители и на другите съсловни организации. Питаме, обаче, защо не й бе дадена гласност тогава?

 

За съжаление, както бе констатирано и от нашите членове по места, бе пресечена възможността за участието ни в Съвета по реформата, респ. запознаването на правната общност с нашите предложения, плод на широко обсъждане из цялата страна.

Като отново подчертаваме, че сме национално представена съсловна магистратска организация, искаме да обърнем внимание, че сега е моментът, когато трябва да се решават възловите за магистратската общност въпроси и те не могат да се решат едностранно. Желателно е да има различни мнения и нека тези мнения се чуват и изслушват, защото някои от тях може и да са рационални. Защото в плурализма се ражда истината. Защото няма само една правда.

 

И точно в този момент е недопустимо, говорейки за силата и новата роля на неправителствения сектор, за необходимостта от изслушване мненията на магистратите и вземане пред вид техните гледни точки, да говорим за изтекли срокове. Защото това лишава една голяма част от съдийската общност от мнение и препятства възможността за предлагане и приемане справедливи и подходящи за съдебната система изменения в процесуалните ни закони и в ЗСВ. А смисълът на реформата е да направим правосъдието по -достъпно и работата на магистратште по -ефикасна. И да спрем да говорим за слабостите на съдебната система и да я размахваме като знаме, а, опирайки се на нея, държавата да се развива и да върви напред, а животът на хората да става по – лек.

 

СКЪПИ КОЛЕГИ,

 

Ние от УС на БСА считаме, че не можем да стоим безучастни и да чакаме просто да получим решение на наболелите проблеми. Нека не бъдем лишени от тази възможност. Защото в противен случай ще си мислим, че  така се слага край на реформата и може би ще ди задаваме въпроса дали това не е била целта.

 

                      УС на БСА