court

ПО ПОВОД НАГРАДАТА „ПОЧЕТЕН МАГИСТРАТ“

СКЪПИ КОЛЕГИ,

Предоставям на вашето вниманието следната информация, за която разбрах от колеги от цялата страна:
На 16 април 2016 г. под патронажа на Министъра на правосъдието г-жа Екатерина Захариева се учредява годишна награда „Почтен магистрат“, която ще бъде връчена за първи път на 13 юли 2016 година, когато ще се честват 25 години от обнародването на Конституцията на Република България на 13 юли 1991 година.

Наградата „Почтен магистрат“ няма финансово изражение. Отличените магистрати ще получат диплом и плакет на министерство на правосъдието.

Цел и критерии
Да бъдат отличени магистрати: съдия, прокурор и следовател, които допринасят за етичност в поведението на колегията, защитават правата на човека и утвърждават върховенството на закона, предотвратяват и ограничават корупцията в системата на съдебната власт, вземат решенията си единствено на основата на закона и вътрешното им убеждение.

Комисията разглежда постъпилите предложения и определя победителят, който е събрал най-много гласове.
Състав на комисията:
1. Александър Арабаджиев – съдия в Съда на Европейски съюз и председател на комисията
2. Румен Ненков – конституционен съдия
3. Ралица Негенцова – председател на Висш адвокатски съвет
4. Проф. Сашо Пенов – декан на Юридическия факултет на СУ „Климент Охридски“
5. Атанас Атанасов – председател на Съюза на съдиите в България
6. Евгени Иванов – председател на Асоциация на прокурорите в България
7. Силвия Великова – журналист в Българско национално радио

Мислех да оставя коментарите на правната общност, но, както в лично качество, като дългогодишен магистрат и член на магистратска организация, така и като неин председател, ще си позволя някои коментари, които се набиват на очи:
Като съдия с двадесет и шест годишна практика питам дали в България има само една професионална съдийска организация, която да представлява нашите интереси или, доколкото ми е известно, са три?
Или, може би, другите две съдийски асоциации нямат капацитета и достатъчния професионален и личен морал за да посочват почтени магистрати?
Или, вероятно, в техните редици няма съдии, които работят етично, защитават правата на човека, утвърждават върховенството на закона, борят се с корупцията и се опират единствено на правните норми и вътрешното си убеждение?
А не е ли това именно работата на съдията? Не е ли той призван да го прави всеки ден, всеки месец, всяка година от трудовата си кариера?
И докога така?
Докога едни съдии ще са по-, ама много по-почтени от други, само защото това е така и толкова?
Госпожо Министър, времето на Джордж Оруел с неговия постулат, че някои са по-равни от другите не трябваше ли да е отминало?
Това ли е подходът при реформирането на съдебната система?
И на какво се дължи този дискриминационен подход?
Мисля, че редовите съдии имат право да им бъде отговорено защо априори те не са приети за почтени и достойни да изберат някой между тях?
Имат право да попитат: Докога така? Докога ще ни тъпчат, докога ще ни мачкат, докога ке ни посочват правия път и, казвайки на черното бяло, ще се опитват да налагат своите аксиоми?
Госпожо Министър,
Знайте, че има и друг съдийски глас и се вслушайте в него.
Защото на света няма само една правда и защото този, който не слуша гласа на хората, а действа само по постулати в крайна сметка не е на страната на доброто. И историята го показва. Не е лошо че има различни гласове, важното е те да се чуват.
Останалото оставям на Вашата преценка. Аз съм само един редови съдия, та бил той и председател на БСА.

Богдана Желявска, съдия вече 26 години и /между другото/
национално лице за контакт към Европейската съдебна мрежа и
съдия от Международната Хагска мрежа