meeting

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩО СЪБРАНИЕ на Б С А И СЕМИНАР – ПЛОВДИВ 2016

СКЪПИ КОЛЕГИ,

 

На 01 април 2016 година в гр. Пловдив, Парк хотел “Санкт Петербург”, гр. Пловдив, бул. България 97, ще се проведе Общото събрание на Сдружение “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”. Публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в бъдещата ни работа. 

На 01 и 2 април 2016 г. ще проведем и Първия семинар по Проекта ни “Предизвикателства пред интеграцията на хората в неравностойно положение за правната общност”, финансиран от ЕК, който ще реализираме в партньорство с Испанската асоциация на магистрати “Франсиско де Виторио” и се финансира от Европейската комисия.

Подробна програма на семинара и регистрационен формуляр ще публикуваме на сайта в следващите дни. 

Всички разноски на участниците за настаняване, храна, транспорт и лекционни материали се поемат от Сдружението.

Разбира се, ще има и весела част с много изненади!

 

Ще чакаме да ни се обадите и да заявите участие и идеи – по електронен път или по телефона в срок до 21 март 2016 година.

 

 

                                                                УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА

 

 

 

 

                                                              П О К А Н А

 

 

 „Управителният съвет на Сдружение „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ” на  основание чл.26 ЗЮЛНЦ и на основание решение на УС от 25.02.2016 г., свиква редовно отчетно – изборно Общо събрание на членовете на Сдружението на 01 април 2016 г. от 17.00 часа в гр. Пловдив, Парк хотел „Санкт Петербург”, бул. България 97,  при следния дневен ред:

 

1. Изслушване и приемане на доклада на УС дейността на Сдружението за отчетния период;

2. Представяне  на финансов отчет;

3. Избор на ръководни органи;

4. Представяне на новите инициативи на Сдружението във връзка с дейността му през предстоящата година;

5. Разни.

 

Сдружението поема разходите за наем на конферентната зала, кафе-паузи, нощувка със закуска, вечеря и пътни разноски /обществен транспорт, а в случай на използване на личен автомобил – при представяне на фактура за гориво на името на БСА/.

 

 

 

                                                                                 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на  БСА