meeting

Заседание на Управителния съвет на БСА

До ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на “БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ”

Уважаеми членове на Управителния съвет,

 

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на “Българска съдийска асоциация” свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 25.02.2016 г.. от 16,00 ч., в офиса на Сдружението в гр. София, ул. Пиротска 37Б при следния дневен ред:

 

1.Обсъждане на въпроси, свързани с текущата дейност на Сдружението и предвижданите обучения,

2. Обсъждане възможността за участието на Сдружението в различни инициативи, свързани с осъществяване на съдебната реформа,

3. Обсъждане на предстоящата дейност на Сдружението по стартиращото изпълнение наспечеления ат БСА проект с партньор испанската Асоциация на съдии и магистрати “Франсиско де Витория”,

4. Приемане на нови членове,

5. Обсъждане на финансови въпроси,

5.  Вземане решение за свикване на Общо годишно отчетно събрание,

6.  Разни.

 

Транспортните разходи са за сметка на Сдружението.

 

                                                                                      Богдана Желявска,  Председател на БСА