meeting

Заседание на Управителния съвет на БСА

meetingДо ЧЛЕНОВЕТЕ НА УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на „БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ“

 

Уважаеми членове на Управителния съвет,

На основание чл. 9, ал. 5 от Устава на „Българска съдийска асоциация“ свиквам заседание на Управителния съвет, което ще се проведе на 19 юни 2014 г. от 18,30 часа в Гранд хотел „Варна“, в курорта Св. Св. Константин и Елена при следния дневен ред:


1.Обсъждане на въпроси, свързани с текущата дейност и инициативи на Сдружението,

2. Обсъждане участието на Сдружението в Гражданския съвет към ВСС през 2014 година,

3. Обсъждане на текущата дейност на Сдружението по  изпълнението на Проекта на БСА по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ   „БЕЗ ГРАНИЦИ – КОМПОНЕНТ |,  ФАЗА 2“ с партньор испанската Асоциация на съдии и магистрати „Франсиско де Витория“,

4. Обсъждане на обучителната дейност на Сдруженшето,

5. Приемане на нови членове,

6. Разни.

Транспортните разходи са за сметка на Сдружението.

 

                                                                                      Богдана Желявска,  Председател на БСА