sv konstantin

ПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Св. Св. Константин и Елена

sv konstantinПРОГРАМА НА ЧЕТВЪРТИЯ СЕМИНАР – Св. Св. Константин и Елена

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

В прикачен документ на нашия сайт ще намерите ФОРМУЛЯР за записване за семинара, който желаещите трябва да попълнят и да ни изпратят в срок до 12.06.2014година включително.

По всякакви въпроси, свързани с организацията на събитието, не се колебайте да ни пишете на електронен адрес: bonnie_076@yahoo.com или да ни се обадите на мобилен тел: 0888 750226 или на телефона в офиса: 9863477.

 

Надяваме се, че семинарът ще бъде интересен и практически полезен за всички нас, които все по-често разрешаваме казуси  с трансграничен елемент.

 

Побързайте, местата са ограничени, а темите са изключително интересни и полезни!

                                                                            Управителен съвет на БСА

Формуляр

 

                                                              ПРОГРАМА

 

 На Четвъртия Семинар по Проекта на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ по Оперативна програма “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който ще се проведе на 19 и 20 юни  2014 година в Комплекс “Гранд хотел ВАРНА”, Св. Св. Константин и Елена

 

19 ЮНИ

 

12,30 ч. – 14,45 ч. – Настаняване и обяд

 

14,45 ч. – 15,00 ч. – Регистрация на участниците

15,00 ч. – 16,20 ч. – “Анализ на възможността за осъществяване на по-добра комуникация на неправителствените организации в сектора с широката общественост и структурите на гражданското общество, работещи в други сфери”, в рамките на Дейност 3 от Проекта

Лектор – Сибила Енева, съдия в Административен съд, Русе

 

16,20 ч. – 16,40 ч. – Кафе-пауза

 

16,40 ч. – 18,00 ч. – Европейско гражданско право – Първа част: 

“Признаване и изпълнение на чуждестранни решения – в европейски и международен план.  Регламент /ЕО/44/2001 г. на Съвета и Хагските конвенции. Съотношение между Хагски конвенции, Европейски регламенти, двустранни и многостранни договори

 

18,00 ч. – 18,30 ч. – Дискусия.

Лектор – магистрат от Кралство Испания, експерт по международно частно и европейско право.

 

20,00 ч. – Вечеря с приятни изненади за всички!

 

20 ЮНИ

 

8,30 ч. – 10,00 ч. – Закуска

10,00ч. – 11,20 ч. – Европейско гражданско право – Втора част:

Настоящите и предстоящи изменения по материята. Практически проблеми. РЕГЛАМЕНТ (ЕС) No 1215/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела и необходимостта от законодателни промени във връзка с практическото му приложение.

Лектор – магистрат от Кралство Испания, експерт по международно частно и европейско право.

 

11,20ч. – 11,40 ч. – Кафе – пауза

 

11,40 ч. – 13,00 ч. – Дискусия по най-често срещаните практически проблеми в областта на признаване и изпълнение на чуждестранни решения по граждански и търговски дела.

Модератор – Богдана Желявска , заместник – председател на СГС.

13,00 ч. – Закриване на семинара.

 

Всички разноски по настаняване, храна, лекторски и обучителни материали ще бъдат покрити в рамките на Проекта. Разходите за транспорт на участниците ще бъдат възстановени след представяне на фактура за заплатено гориво и документи за собственост на МПС, съответно нормата за разход на същото.