IMG 0620

След пресконференцията на БСА

IMG 0620Днес се проведе пресконференцията по повод спечеления от БСА проект по ОП “Човешки ресурси” – “Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”.

На събитието присъстваха около 70 представители на неправителствени организации в областта на съдебната система. За около 1 час беше представена програмата на БСА по проекта, основните задачи на работните групи и обхвата на дейностите.

Отново бяха назовани главните проблеми, които стоят пред съдебната система и ролята на БСА, както и на всички останали НПО в сектора. За тази цел БСА си поставя амбициозна цел с разработването на уеб базирана платформа за взаимодействие за всички НПО, ангажирани в правосъдието, както и по-лесна комуникация, оценка и дебат на целите и поставянето им пред държавните институции.

IMG 0622IMG 0621IMG 0620

Ръководството на БСА