Monthly Archives: юли 2013

24юли/13
IMG 0620

Пресконференцията на БСА

IMG 0620УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

          Както вече бе обявено, вчера се проведе първоначалната ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ по повод стартирането на нашия Проект  „ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА И ЗАСИЛВАНЕ НА РОЛЯТА НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В СФЕРАТА НА ПРАВОСЪДИЕТО”, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който ще се реализира през следващата година в партньорство с Испанската Асоциация на съдии и магистрати „ФРАНСИСКО ДЕ ВИТОРИЯ”.

Continue reading

23юли/13
IMG 0620

След пресконференцията на БСА

IMG 0620Днес се проведе пресконференцията по повод спечеления от БСА проект по ОП “Човешки ресурси” – “Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”.

Continue reading

08юли/13
esf logo bg 336 100

Пресконференция във връзка с проект по ОПРЧР

esf logo bg 336 100

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Имаме удоволствието да ви съобщим за организираната от БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ Пресконференция по повод представянето на Проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”, който ще се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз“, в партньорство с Испанската съдийска асоциация “Франсиско де Витория”.

Continue reading