Daily Archives: 24.06.2013

24юни/13
eu flag

Документация по проекта на БСА

eu flagПублична покана за избора на изпълнител с предмет: „Организиране на публични мероприятия по проект „Подобряване на работата и засилване на ролята на неправителствените организации в сферата на правосъдието”

Continue reading