seminar

Семинар на БСА в Кърджали

seminarУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Публикуваме дневния ред на семинара и организацията по него:

ТРЪГВАНЕ – 13.06.2013 г. – 12,00 часа от Стадион Васил Левски.
Автобус марка Мерцедес, ДКН РВ 5686 РН, фирма “Карат – С”.

ПРИСТИГАНЕ в Комплекс “Главатарски хан” – около 16,00 ч. и НАСТАНЯВАНЕ.
При желание от участниците може да се организира посещение на Язовирната стена
или на интересни природни забележителности.

ВЕЧЕРЯ – около 19,30 ч.

ПРОГРАМА ЗА 14.06. 2013 г.

9,45 ч. – ОТКРИВАНЕ на семинара. ЛЕКТОРИ ще бъдат експертите от Отдел Международно-правно
сътрудничество в Министерство на правосъдието Биляна Белякова и Красимир Войнов и нашият
колега Атанас Николов.

ДНЕВЕН РЕД:

СУТРЕШНА СЕСИЯ: 10,00 – 12,30 ч.:

1. Рамка на Гражданско – правното сътрудничество – съотношение между различните европейски
и международни инструменти в областта на Гражданското и търговското право и ролята на
МП в реализиране на този процес.

2. Регламенти 1393/2007 г. на ЕП и на Съвета за връчване на документи и 1206/2001 г. на Съвета за събиране на доказателства. Сътношението им с Хагските конвенции и приложно поле.

3. Работа с Европейския съдебен атлас.

ДИСКУСИЯ.

ПРЕДВИДЕНА Е ЕДНА КАФЕ-ПАУЗА ОКОЛО 11,15 ч.

ОБЯД – 12,30 ч. – 13,30 ч.

СЛЕДОБЕДНА СЕСИЯ: 13,30 ч. – 16,00 ч.:

4. Регламент 44/2001 г. на Съвета от 22 декември 2001 г.за подсъдността, признаването и изпълнението на
съдебни решения по граждански и търговски дела.

5.Регламент 2201/2003 г. на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно подсъдността, признаването и изпълнението
на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност.

6. Информация за чуждестранното право – правни инструменти в тази насока.

ДИСКУСИЯ.

ПРЕДВИДЕНА Е ЕДНА КАФЕ- ПАУЗА ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИЦИТЕ.

16,00 ч. – ЗАКРИВАНЕ НА СЕМИНАРА.

19,30 ч. – ВЕЧЕРЯ.

15 ЮНИ – ТРЪГВАНЕ СЛЕД ЗАКУСКА ПО ЖЕЛАНИЕ НА ГРУПАТА.

КОЛЕГИ, надяваме се, че Семинарът ще бъде ползотворен за всички.
Приятно и весело изкарване!


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на БСА