Заседание на ГС към ВСС 11.05.2013

СКЪПИ КОЛЕГИ, 

Вчера се проведе поредното заседание на Гражданския съвет към ВСС, на което присъствах като представител на БЪЛГАРСКАТА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ, в качеството ми на неин председател. 
 
В дневния рд на заседанието бяха включени въпросите за приемане Правила за командироване на магистратите и обсъждане проблемите на експертизите в Съдебната система и предприемане на мерки за тяхното решаване.
 
По отношение на темата за вещите лица се проведе двучасова дискусия и бе решено свикване на кръгла маса през месец септември, на която да бъдат обсъдени проблемите и да бъде създадена работна група във връзка с изработване на Проект за закон, който да урежда тази материя. Следва  да се наблегне в много голяма степен на познанията и квалификацията на вещите лица, техния стаж, начините за назначаването им, отговорностите им, както и всички проблеми, които възникват в процеса на правоприлагане. Тук представителите на членовете на Гражданския съвет бяха единодушни – трябва да се ангажират всички институции, които имат отношение с проблема – включително ВСС и МП и всички съсловни организации в сектора, трябва  да се изследва статистиката по съдилища. 
Решенията та Гражданския съвет в тази част ще бъдат изпратени на ВСС. След получаване на Протокола о заседанието на ГС ще го публикуваме на нашия сайт.
 
 Разискванията по следващата точка в дневния ред – от съществено значение за нас като съдийска общност – бяха отложени за следващото заседание, което ще се проведе на 10 май от 10,00 часа в сградата на ВСС, като получихме уверение от членовете на Съвета, че Правилата за командироване на магистратите няма да бъдат обсъждани от тях преди да бъде взето мнението на Гражданския съвет.
 
Колеги, ако имате допълнителни становища по проекта за Правила, който можете да намерите на сайта, изпратете ни ги на мейла до датата на заседанието, за да ги формулираме и да ги защитим кано позиция на членовете на БСА. 
 
Приятен уикенд
 
                                                                 Богдана Желявска, председател на БСА