Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии

Скъпи колеги,

На 26 февруари  е насрочено заседание на Гражданския съвет за обсъждане на Проекти за Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии, за повишаване в длъжност и преместване.на съдии, прокурори и следователи.

На Форума публикуваме тези Проекти, за да може всеки от нас да изрази мнението си и то да бъде отстоявано на заседанието на Гражданския Съвет.

Линк към темата: Правила за избор на административни ръководители и за провеждане на конкурсите за младши съдии