Регионални семинари по приложение на законодателството

Уважаеми  колеги, 

Във ввръзка с инициативата на БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ за провеждане на семинари по региони по проблеми, свързани с практическото приложение на законодателството, Управителният съвет ви кани да посочите теми, по които искате да организираме семинари, като за 2013 година имаме капацитет за организацията и провеждането на три семинара – всеки от тях в рамките на около ден и половина.

Разноските по провеждането, включително за настаняването на участниците, ще се поемат от Сдружението.

На лекторите ще се предостави заплащане.

Като участници могат да се включат магистрати от страната, които имат интерес в съответната материя, която щи изберем.

Надяваме се да успеем да организираме събития, които да са полезни и приятни за всички нас.

Очакваме вашите предложения и идеи на форума на БСА или на официалния е-мейл, който е посочен на сайта.

 

 

                                                          БЪЛГАРСКА СЪДИЙСКА АСОЦИАЦИЯ