Покана за Общо събрание на СЕЕ

 

                                           СКЪПИ КОЛЕГИ,

 

 

На 16 И 17 ноември в гр. Стара Загора ще се проведе Общо събрание на Сдружението. Тук публикуваме официална покана до всички членове, за да отчетем свършеното и да набележим най-важното в работата занапред. И да се повеселим, разбира се!

 

Управителният Съвет ще представи новите инициативи, идеите за следващата година и бъдещите партньори на нашата организация, за да бъде работата ни интересна, ползотворна и смислена. А колегите от секцията ни в Стара Загора ще ни покажат интересни места.

 

Ще чакаме да ни се обадите и да заявите участие и идеи за дейността на Сдружението – по електронен път или по телефона в срок до 12 ноември.

 

 

 

                                                    УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СЕЕ

 

 

 

 

П О К А Н А

 

 

 

 

 

„Управителния съвет на сдружение „Съдии за единна Европа” на основание чл.26 ЗЮЛНЦ и на основание решение на УС от 15.10.2012 г., свиква редовно общо събрание на членовете си на 16 и 17 ноември 2012 г. от 15.00 часа в гр. Стара Загора, хотел „Сити Хотел”, бул. „Патриарх Евтимий” 23, при следния дневен ред:

 

1. Изслушване и приемане на доклада на УС дейността на Сдружението за отчетния период;

2. Представяне  на финансов отчет и проектобюджет;

3.  Изменение и допълнение на Устава;

4. Представяне на новите инициативи на Сдружението във връзка с дейността му през предстоящата година;

5Разни.

 

Сдружението поема разходите за наем на конферентната зала, кафе-паузи, нощувка със закуска, вечеря и пътни разноски /обществен транспорт, а в случай на използване на личен автомобил – при представяне на фактура за бензин на името на СЕЕ/.

 

 

 

                                                                                 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ на СЕЕ